Atbalsta personāls

Skolas medicīnas māsa

Staņislava Jerjomenko [epasts]

Darba laiks:
Pirmdienās 7.30-16.00
Otrdienās 7.30-16.00
Trešdienās 7.30-16.00
Ceturtdienās 7.30-16.00
Piektdienās 7.30-16.00

Skolas psihologs

Ineta Andermane [epasts]

Darba laiks:
Pirmdienās 9.00-16.00
Otrdienās 9.00-16.00
Ceturtdienās 9.00-16.00

Sociālais pedagogs

Sanita Nogda [epasts]

Darba laiks:
Otrdienās 8.00-18.30
Trešdienās 8.30-13.00
Ceturtdienās 8.30-13.00
Piektdienās 8.30-13.00

Skolas logopēds

Gunta Valeine

Darba laiks:
Otrdienās 7.30- 15.00
Trešdienās 7.30- 15.00