Kontakti

Rīgas 28. vidusskolas kontakti

Rīgas 28.vidusskola atrodas Sarkandaugavas mikrorajonā. Skola dibināta 1946. gadā 1. jūlijā, kad 13. pamatskola, kas atradās Sarkandaugavas ielā 24, tika pārdēvēta par 28. vidusskolu. Skolā mācības notika latviešu un krievu valodā. Kopš 1967.gada skolas adrese ir Rīgā, Sliežu ielā 23, LV – 1005.

Rīgas 28.vidusskola ir Rīgas domes dibināta Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta padotībā esoša vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno trīs vispārējās vidējās izglītības programmas, pamatizglītības programmu un interešu izglītības programmas.

Ar Skolas administrāciju varat iepazīties sadaļā “Skolas administrācija “

Skolā strādā 35 skolotāji, visi- ar augstāko izglītību , no tiem

17 pedagogi ir maģistri.

Skolai ir savs logo un karogs.

Rīgas 28. vidusskolas kontakti

Atrodas blakus skaistam parkam

Sliežu iela 23, Ziemeļu rajons, Rīga, LV-1005.
E-pasts: r28vs@riga.lv