Metodiskā padome

Nr.JOMASJOMU MĀCĪBU PRIEKŠMETIJOMAS PEDAGOGIVADĪTĀJI
1Valodu(latviešu valoda,
Krievu valoda,
Angļu valoda,
Vācu valoda)
Literatūra
I.Asatūrova,
A.Ziemelis,
Dz.Paukšta
J.Puškina
A.Ķepals,
I.Tomane
M.Saturiņa
Dz.Paukšta
2Sociālā un pilsoniskā(sociālās zinības,
sociālās zinības un
vēsture,
Latvijas un pasaules
vēsture);
Politika un tiesības,
Valsts aizsardzības mācība
M.Bačura
S.Kukure
G.Jirgensons
M.Bačura
3Kultūras izpratne,
pašizpausme mākslā un
tehnoloģijas
(vizuālā māksla,
mūzika,
kulturoloģija,
teātra māksla);
inženierzinības,
dizains un tehnoloģijas
A.Kadiķe
K.Sīle
K.Sležis- Zaļkalns,
A.Ziemelis,
Dz.Paukšta
V.Liepa
M.Stokova
K.Sležis- Zaļkalns
4Dabaszinātņu(dabaszinības,
fizika,
ķīmija,
bioloģija,
ģeogrāfija);
M.Jirgensons
L.Prokofjeva
I.Lāce
M.Jirgensons
5Matemātikas(matemātika);
ekonomika
datorika;
programmēšana
K.Jirgensons
I.Stivriņa
I.Lāce
A.Ignace
G.Jirgensons
K.Jirgensons
6Veselības un fiziskās
aktivitātes
(sports un
veselība).
E.Griķis
R.Kazus
E.Griķis
7Sākumskolas 1.-3.kl.Matemātika
Latviešu valoda
Dabaszzinības
M.Žunda
A.Sakne
I.Bebriša