Pretkorupcijas plāns

RĪKOJUMS
par pretkorupcijas pasākumu organizēšanu

RĪGAS 28.VIDUSSKOLA

Reģ. Nr. 90000013606 Sliežu ielā 23,  Rīgā,  LV–1005,
tālrunis 67395842, fakss 67395842, e-pasts r28vs@riga.lv

Pretkorupcijas
PASĀKUMU PLĀNS
periodam no 01.01.2022.-31.12.2022. gadam

RĪGAS 28.VIDUSSKOLA

Reģ. Nr. 90000013606 Sliežu ielā 23,  Rīgā,  LV–1005,
tālrunis 67395842, fakss 67395842, e-pasts r28vs@riga.lv

Pretkorupcijas pasākumu
PLĀNA IZPILDE 
periodā no 01.01.2021.-31.12.2021.

RĪGAS 28.VIDUSSKOLA

Reģ. Nr. 90000013606 Sliežu ielā 23,  Rīgā,  LV–1005,
tālrunis 67395842, fakss 67395842, e-pasts r28vs@riga.lv