Skolotāji

ASATŪROVA IVETA

audzināšanā 6.a klase

6.a Klases stunda;
6.a Latviešu valoda;
6.a Literatūra;
7.a Latviešu valoda;
7.a Literatūra;
8.a Latviešu valoda;
8.a Literatūra;
9.a Latviešu valoda;
9.a Literatūra;
12.a Latviešu valoda;
12.a Literatūra;

BAČURA MAKSIMS

audzināšanā 9.a klase

5.a Sociālās zinības;
6.a Sociālās zinības;
6.b Sociālās zinības;
7.a Sociālās zinības;
7.a Valsts aizsardzības mācība;
8.a Sociālās zinības;
8.a Valsts aizsardzības mācība;
9.a Klases stunda;
9.a Sociālās zinības;
9.a Valsts aizsardzības mācība;

BEBRIŠA INNA

audzināšanā 1.a klase

1.a Dizains un tehnoloģijas;
1.a Ētika F;
1.a Klases stunda;
1.a Latviešu valoda;
1.a Matemātika;
1.a Sociālās zinības;
4.a Latviešu valoda;
4.a Literatūra;

GRIĶIS EDVĪNS

audzināšanā 8.a klase

6.a Sports;
6.b Sports;
7.a Sports un veselība;
8.a Klases stunda;
8.a Sports;
9.a Sports;
12.a Sports;

Skolotāji

Skolotājs  Mācību priekšmets
ASATŪROVA  IVETA Latviešu valoda, literatūra
BEBRIŠA INNA Sākumskolas mācību priekšmeti
PROKOFJEVA LARISA Ķīmija
GRIĶIS  EDVĪNS Sports
JEĻENA PUŠKINA Krievu valoda
IGNACE  ANDA Informātika, programmēšanas pamati, matemātika
JIRGENSONS GUNTARS Informātika, politika un tiesības
JIRGENSONS  MĀRTIŅŠ Fizika, matemātika
KAZUS  RENĀRS Sports
BAČURA MAKSIMS Sociālās zinības
ĶEPALS ANDRIS Angļu valoda
LĀCE  INĀRA Komerczinības, ģeogrāfija
LIEPA VIJA Mājturība un tehnoloģijas
SATURIŅA MĀRĪTE Vācu valoda
MANDELIS RONALDS Valsts aizsardzības mācība
MELNALKSNE AMANDA Bioloģija, veselības mācība, dabaszinības
JIRGENSONS KĀRLIS Matemātika
MŪRNIECE  DAGNIJA Sākumskolas mācību priekšmeti
STIVRIŅA IVETA Matemātika
PAUKŠTA DZINTRA Latviešu valoda, literatūra
SAKNE AIGA Sākumskolas mācību priekšmeti
SĪLE KRISTĪNE Vēsture, kulturoloģija
KADIĶE ANDA Vizuālā māksla
KUNGA-ŠVĪTIŅA INESE Mūzika
TOMANE  IEVA Sākumskolas mācību priekšmeti, angļu valoda
PAVLOVSKA LĪGA Kristīgā mācība
ZIEMELIS  ARNOLDS Mājturība un tehnoloģijas, latviešu valoda, literatūra
ŽUNDA MAIJA Sākumskolas mācību priekšmeti

Atbalsta personāls

ANDERMANE INETAIZGLĪTĪBAS PSIHOLOGS
SOCIĀLAIS PEDAGOGS
VALEINE GUNTASKOLOTĀJS LOGOPĒDS
BEBRIŠA INNAKARJERAS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGS
JERJOMENKO STAŅISLAVAMEDMĀSA
KREŅĢELE LIGITASKOLAS BIBLIOTEKĀRE